【www.ca88.com】知道原因后医生都感动得快哭了,新浪财经

那只狗身上都以枪伤 知道开始和结果后医务人员都激动得快哭了

立异时间:二〇一四-05-25

家里的狗似乎知道自己就是来保护这个家的,看到家人出事它们总会第一时间冲到最前面保护主人。Damien Strickland家里养了一只黑狗,有一天晚上他进家门的时候发现身后有五六个人跟着他,可是这时已经晚了,他被“押进”家门,当时他的妻子、母亲和这只狗都在家。

看到家人有危险, Legend马上冲过去并咬住了一个人,最后这几个人都逃走了,但走之前 Legend也中了两枪。警察后来抓住了其中一个人,狗狗也被送去急救,所幸性命无忧,经过这件事,相信主人会更珍惜这只狗的。

基金简称

呈现任何93天 收起

来得任何105天 收起

派现金额

第1天
2016-04-23

第1天
2005-08-27

就地取材登记日

www.ca88.com 1
www.ca88.com 2
www.ca88.com 3
www.ca88.com 4
www.ca88.com 5
www.ca88.com 6
www.ca88.com 7

www.ca88.com 8

除息日

第2天
2016-04-24

第3天
2005-08-29

红利发放日

www.ca88.com 9

www.ca88.com 10

东部稳健

第74天
2016-07-05

第365天
2006-08-26

10派0.6元

www.ca88.com 11
www.ca88.com 12
www.ca88.com 13

www.ca88.com 14

2004-04-05

第113天
2016-08-13

第424天
2006-10-24

2004-04-06

www.ca88.com 15

www.ca88.com 16

2004-03-26

第119天
2016-08-19

第425天
2006-10-25

10派0.5元

www.ca88.com 17

www.ca88.com 18

2004-12-17

第121天
2016-08-21

第562天
2007-03-11

2004-12-20

www.ca88.com 19

www.ca88.com 20

2004-12-15

第122天
2016-08-22

第615天
2007-05-03

南方宝元

www.ca88.com 21

www.ca88.com 22

10派0.3元

第123天
2016-08-23

第671天
2007-06-28

2004-04-05

www.ca88.com 23
www.ca88.com 24
www.ca88.com 25
www.ca88.com 26
www.ca88.com 27
www.ca88.com 28
www.ca88.com 29
www.ca88.com 30
www.ca88.com 31
www.ca88.com 32

www.ca88.com 33

2004-04-06

第128天
2016-08-28

第673天
2007-06-30

2004-03-26

www.ca88.com 34
www.ca88.com 35
www.ca88.com 36
www.ca88.com 37
www.ca88.com 38
www.ca88.com 39
www.ca88.com 40
www.ca88.com 41
www.ca88.com 42

www.ca88.com 43

北边避险

第129天
2016-08-29

第713天
2007-08-09

10派0.3元

www.ca88.com 44
www.ca88.com 45
www.ca88.com 46
www.ca88.com 47
www.ca88.com 48
www.ca88.com 49
www.ca88.com 50
www.ca88.com 51
www.ca88.com 52
www.ca88.com 53
www.ca88.com 54
www.ca88.com 55
www.ca88.com 56
www.ca88.com 57
www.ca88.com 58
www.ca88.com 59
www.ca88.com 60
www.ca88.com 61

www.ca88.com 62

2004-04-05

第131天
2016-08-31

第860天
2008-01-03

2004-04-06

www.ca88.com 63
www.ca88.com 64
www.ca88.com 65

www.ca88.com 66

2004-03-26

第132天
2016-09-01

第861天
2008-01-04

10派0.1元

www.ca88.com 67
www.ca88.com 68

www.ca88.com 69
www.ca88.com 70

2004-05-14

第133天
2016-09-02

第1031天
2008-06-22

2004-05-17

www.ca88.com 71
www.ca88.com 72
www.ca88.com 73
www.ca88.com 74
www.ca88.com 75
www.ca88.com 76
www.ca88.com 77
www.ca88.com 78
www.ca88.com 79
www.ca88.com 80
www.ca88.com 81
www.ca88.com 82
www.ca88.com 83
www.ca88.com 84
www.ca88.com 85
www.ca88.com 86
www.ca88.com 87
www.ca88.com 88
www.ca88.com 89

www.ca88.com 90

2004-05-14

第134天
2016-09-03

第1076天
2008-08-06

国泰金鹰

www.ca88.com 91
www.ca88.com 92
www.ca88.com 93
www.ca88.com 94
www.ca88.com 95
www.ca88.com 96
www.ca88.com 97
www.ca88.com 98
www.ca88.com 99
www.ca88.com 100
www.ca88.com 101
www.ca88.com 102
www.ca88.com 103
www.ca88.com 104
www.ca88.com 105
www.ca88.com 106
www.ca88.com 107

www.ca88.com 108

10派0.3元

第135天
2016-09-04

第1150天
2008-10-19

2004-01-29

www.ca88.com 109

www.ca88.com 110

2004-01-29

第136天
2016-09-05

第1301天
2009-03-19

2004-01-09

www.ca88.com 111

www.ca88.com 112

10派0.4元

第138天
2016-09-07

第1375天
2009-06-01

2004-04-09

www.ca88.com 113
www.ca88.com 114
www.ca88.com 115
www.ca88.com 116
www.ca88.com 117
www.ca88.com 118
www.ca88.com 119

www.ca88.com 120

2004-04-09

第142天
2016-09-11

第1381天
2009-06-07

2004-03-30

www.ca88.com 121
www.ca88.com 122
www.ca88.com 123

www.ca88.com 124

国泰股票(stock)

第143天
2016-09-12

第1424天
2009-07-20

10派0.1元

www.ca88.com 125
www.ca88.com 126
www.ca88.com 127
www.ca88.com 128
www.ca88.com 129
www.ca88.com 130
www.ca88.com 131
www.ca88.com 132
www.ca88.com 133
www.ca88.com 134
www.ca88.com 135
www.ca88.com 136
www.ca88.com 137
www.ca88.com 138

www.ca88.com 139

2004-02-10

第145天
2016-09-14

第1504天
2009-10-08

2004-02-10

www.ca88.com 140
www.ca88.com 141
www.ca88.com 142

www.ca88.com 143

2004-02-05

第146天
2016-09-15

第1559天
2009-12-02

10派0.2元

www.ca88.com 144
www.ca88.com 145

www.ca88.com 146
www.ca88.com 147

2004-04-09

第148天
2016-09-17

第1565天
2009-12-08

2004-04-09

www.ca88.com 148
www.ca88.com 149
www.ca88.com 150

www.ca88.com 151

2004-03-30

第149天
2016-09-18

第1569天
2009-12-12

国泰采用

www.ca88.com 152
www.ca88.com 153
www.ca88.com 154
www.ca88.com 155
www.ca88.com 156
www.ca88.com 157
www.ca88.com 158
www.ca88.com 159
www.ca88.com 160
www.ca88.com 161
www.ca88.com 162
www.ca88.com 163
www.ca88.com 164
www.ca88.com 165
www.ca88.com 166
www.ca88.com 167
www.ca88.com 168

www.ca88.com 169

10派0.12元

第150天
2016-09-19

第1572天
2009-12-15

2004-02-16

www.ca88.com 170
www.ca88.com 171
www.ca88.com 172
www.ca88.com 173
www.ca88.com 174
www.ca88.com 175
www.ca88.com 176
www.ca88.com 177
www.ca88.com 178
www.ca88.com 179
www.ca88.com 180
www.ca88.com 181
www.ca88.com 182
www.ca88.com 183
www.ca88.com 184
www.ca88.com 185
www.ca88.com 186
www.ca88.com 187

www.ca88.com 188

2004-02-16

第151天
2016-09-20

第1607天
2010-01-19

2004-02-10

www.ca88.com 189
www.ca88.com 190
www.ca88.com 191

www.ca88.com 192

10派0.2元

第152天
2016-09-21

第1722天
2010-05-14

2004-04-09

www.ca88.com 193
www.ca88.com 194

www.ca88.com 195

2004-04-09

第153天
2016-09-22

第1768天
2010-06-29

2004-03-30

www.ca88.com 196
www.ca88.com 197
www.ca88.com 198
www.ca88.com 199

www.ca88.com 200

中夏族民共和国成长

第154天
2016-09-23

第1790天
2010-07-21

10派0.3元

www.ca88.com 201
www.ca88.com 202
www.ca88.com 203

www.ca88.com 204

2004-06-24

第155天
2016-09-24

第1843天
2010-09-12

2004-06-25

www.ca88.com 205
www.ca88.com 206
www.ca88.com 207
www.ca88.com 208
www.ca88.com 209
www.ca88.com 210
www.ca88.com 211
www.ca88.com 212
www.ca88.com 213
www.ca88.com 214
www.ca88.com 215
www.ca88.com 216
www.ca88.com 217

www.ca88.com 218

2004-06-21

第156天
2016-09-25

第1866天
2010-10-05

10派0.3元

www.ca88.com 219
www.ca88.com 220
www.ca88.com 221
www.ca88.com 222
www.ca88.com 223
www.ca88.com 224

www.ca88.com 225

2004-12-27

第157天
2016-09-26

第1867天
2010-10-06

2004-12-28

www.ca88.com 226
www.ca88.com 227

www.ca88.com 228

2004-12-22

第159天
2016-09-28

第1907天
2010-11-15

华夏回报

www.ca88.com 229
www.ca88.com 230
www.ca88.com 231
www.ca88.com 232
www.ca88.com 233
www.ca88.com 234
www.ca88.com 235
www.ca88.com 236
www.ca88.com 237
www.ca88.com 238
www.ca88.com 239
www.ca88.com 240
www.ca88.com 241
www.ca88.com 242
www.ca88.com 243

www.ca88.com 244

10派0.2元

第162天
2016-10-01

第1949天
2010-12-27

2004-01-29

www.ca88.com 245
www.ca88.com 246
www.ca88.com 247
www.ca88.com 248
www.ca88.com 249
www.ca88.com 250
www.ca88.com 251

www.ca88.com 252

2004-01-30

第164天
2016-10-03

第2038天
2011-03-26

2004-01-08

www.ca88.com 253

www.ca88.com 254
www.ca88.com 255
www.ca88.com 256
www.ca88.com 257
www.ca88.com 258

10派0.2元

第165天
2016-10-04

第2068天
2011-04-25

2004-02-19

www.ca88.com 259
www.ca88.com 260
www.ca88.com 261

www.ca88.com 262

2004-02-20

第167天
2016-10-06

第2115天
2011-06-11

2004-02-12

www.ca88.com 263

www.ca88.com 264
www.ca88.com 265

10派0.2元

第168天
2016-10-07

第2154天
2011-07-20

2004-03-12

www.ca88.com 266
www.ca88.com 267
www.ca88.com 268

www.ca88.com 269

2004-03-15

第169天
2016-10-08

第2186天
2011-08-21

2004-03-05

www.ca88.com 270

www.ca88.com 271

10派0.2元

第170天
2016-10-09

第2201天
2011-09-05

2004-04-07

www.ca88.com 272
www.ca88.com 273
www.ca88.com 274
www.ca88.com 275

www.ca88.com 276
www.ca88.com 277

2004-04-08

第173天
2016-10-12

第2209天
2011-09-13

2004-03-30

www.ca88.com 278

www.ca88.com 279
www.ca88.com 280
www.ca88.com 281
www.ca88.com 282
www.ca88.com 283【www.ca88.com】知道原因后医生都感动得快哭了,新浪财经。
www.ca88.com 284
www.ca88.com 285
www.ca88.com 286
www.ca88.com 287

10派0.2元

第175天
2016-10-14

第2210天
2011-09-14

2004-04-20

www.ca88.com 288
www.ca88.com 289
www.ca88.com 290

www.ca88.com 291
www.ca88.com 292
www.ca88.com 293
www.ca88.com 294
www.ca88.com 295
www.ca88.com 296
www.ca88.com 297
www.ca88.com 298
www.ca88.com 299
www.ca88.com 300
www.ca88.com 301
www.ca88.com 302
www.ca88.com 303

2004-04-21

【www.ca88.com】知道原因后医生都感动得快哭了,新浪财经。第176天
2016-10-15

第2211天
2011-09-15

2004-04-13

www.ca88.com 304
www.ca88.com 305
www.ca88.com 306
www.ca88.com 307
www.ca88.com 308
www.ca88.com 309
www.ca88.com 310
www.ca88.com 311
www.ca88.com 312
www.ca88.com 313

www.ca88.com 314
www.ca88.com 315
www.ca88.com 316
www.ca88.com 317
www.ca88.com 318
www.ca88.com 319
www.ca88.com 320
www.ca88.com 321
www.ca88.com 322
www.ca88.com 323
www.ca88.com 324
www.ca88.com 325
www.ca88.com 326
www.ca88.com 327
www.ca88.com 328
www.ca88.com 329

华安立异

第177天
2016-10-16

第2212天
2011-09-16

10派0.4元

www.ca88.com 330
www.ca88.com 331
www.ca88.com 332
www.ca88.com 333
www.ca88.com 334
www.ca88.com 335
www.ca88.com 336
www.ca88.com 337
www.ca88.com 338
www.ca88.com 339
www.ca88.com 340
www.ca88.com 341
www.ca88.com 342
www.ca88.com 343
www.ca88.com 344
www.ca88.com 345

www.ca88.com 346
www.ca88.com 347
www.ca88.com 348
www.ca88.com 349
www.ca88.com 350
www.ca88.com 351
www.ca88.com 352

2004-03-08

第178天
2016-10-17

第2214天
2011-09-18

2004-03-08

www.ca88.com 353
www.ca88.com 354
www.ca88.com 355
www.ca88.com 356
www.ca88.com 357

www.ca88.com 358

2004-03-03

第179天
2016-10-18

第2217天
2011-09-21

10派0.5元

www.ca88.com 359
www.ca88.com 360

www.ca88.com 361
www.ca88.com 362

2004-05-17

第180天
2016-10-19

第2263天
2011-11-06

2004-05-17

www.ca88.com 363
www.ca88.com 364
www.ca88.com 365

www.ca88.com 366

2004-04-27

第184天
2016-10-23

第2338天
2012-01-20

华安180

www.ca88.com 367

www.ca88.com 368

10派0.5元

第185天
2016-10-24

第2411天
2012-04-02

2004-03-09

www.ca88.com 369
www.ca88.com 370
www.ca88.com 371
www.ca88.com 372

www.ca88.com 373

2004-03-09

第189天
2016-10-28

第2434天
2012-04-25

2004-03-03

www.ca88.com 374
www.ca88.com 375
www.ca88.com 376
www.ca88.com 377
www.ca88.com 378
www.ca88.com 379
www.ca88.com 380
www.ca88.com 381

www.ca88.com 382

博时价值

第190天
2016-10-29

第2476天
2012-06-06

10派0.3元

www.ca88.com 383
www.ca88.com 384
www.ca88.com 385
www.ca88.com 386
www.ca88.com 387
www.ca88.com 388
www.ca88.com 389
www.ca88.com 390
www.ca88.com 391
www.ca88.com 392
www.ca88.com 393
www.ca88.com 394
www.ca88.com 395
www.ca88.com 396
www.ca88.com 397
www.ca88.com 398
www.ca88.com 399
www.ca88.com 400
www.ca88.com 401
www.ca88.com 402
www.ca88.com 403
www.ca88.com 404
www.ca88.com 405
www.ca88.com 406
www.ca88.com 407
www.ca88.com 408
www.ca88.com 409

www.ca88.com 410

2004-06-08

第191天
2016-10-30

第2489天
2012-06-19

2004-06-08

www.ca88.com 411
www.ca88.com 412
www.ca88.com 413
www.ca88.com 414
www.ca88.com 415
www.ca88.com 416

www.ca88.com 417

2004-05-31

第192天
2016-10-31

第2553天
2012-08-22

博时裕富

www.ca88.com 418
www.ca88.com 419
www.ca88.com 420
www.ca88.com 421

www.ca88.com 422

10派0.5元

第194天
2016-11-02

第2558天
2012-08-27

2004-06-08

www.ca88.com 423

www.ca88.com 424

2004-06-08

第196天
2016-11-04

第2613天
2012-10-21

2004-05-31

www.ca88.com 425
www.ca88.com 426
www.ca88.com 427
www.ca88.com 428
www.ca88.com 429
www.ca88.com 430
www.ca88.com 431
www.ca88.com 432
www.ca88.com 433
www.ca88.com 434
www.ca88.com 435
www.ca88.com 436
www.ca88.com 437
www.ca88.com 438
www.ca88.com 439
www.ca88.com 440
www.ca88.com 441
www.ca88.com 442
www.ca88.com 443
www.ca88.com 444
www.ca88.com 445
www.ca88.com 446
www.ca88.com 447
www.ca88.com 448
www.ca88.com 449
www.ca88.com 450
www.ca88.com 451

www.ca88.com 452

鹏华成长

第200天
2016-11-08

第2617天
2012-10-25

10派0.15元

www.ca88.com 453
www.ca88.com 454
www.ca88.com 455
www.ca88.com 456
www.ca88.com 457
www.ca88.com 458
www.ca88.com 459
www.ca88.com 460
www.ca88.com 461
www.ca88.com 462
www.ca88.com 463

www.ca88.com 464

2004-02-12

第203天
2016-11-11

第2694天
2013-01-10

2004-02-12

www.ca88.com 465
www.ca88.com 466
www.ca88.com 467
www.ca88.com 468
www.ca88.com 469
www.ca88.com 470
www.ca88.com 471
www.ca88.com 472
www.ca88.com 473
www.ca88.com 474
www.ca88.com 475
www.ca88.com 476
www.ca88.com 477

www.ca88.com 478

2004-02-05

第204天
2016-11-12

第2701天
2013-01-17

10派0.2元

www.ca88.com 479
www.ca88.com 480
www.ca88.com 481
www.ca88.com 482
www.ca88.com 483
www.ca88.com 484
www.ca88.com 485
www.ca88.com 486

www.ca88.com 487

2004-02-27

第205天
2016-11-13

第2732天
2013-02-17

2004-02-27

www.ca88.com 488
www.ca88.com 489
www.ca88.com 490

www.ca88.com 491

2004-02-23

第208天
2016-11-16

第2738天
2013-02-23

10派0.25元

www.ca88.com 492
www.ca88.com 493
www.ca88.com 494

www.ca88.com 495

2004-04-02

第210天
2016-11-18

第2775天
2013-04-01

2004-04-02

www.ca88.com 496
www.ca88.com 497
www.ca88.com 498
www.ca88.com 499
www.ca88.com 500
www.ca88.com 501
www.ca88.com 502
www.ca88.com 503
www.ca88.com 504
www.ca88.com 505
www.ca88.com 506
www.ca88.com 507
www.ca88.com 508
www.ca88.com 509
www.ca88.com 510
www.ca88.com 511
www.ca88.com 512

www.ca88.com 513

2004-03-26

第211天
2016-11-19

第2806天
2013-05-02

鹏华期货(Futures)

www.ca88.com 514
www.ca88.com 515
www.ca88.com 516
www.ca88.com 517
www.ca88.com 518
www.ca88.com 519
www.ca88.com 520

鼓浪屿 www.ca88.com 521

10派0.25元

第212天
2016-11-20

鼓浪屿

2004-02-06

www.ca88.com 522
www.ca88.com 523
www.ca88.com 524
www.ca88.com 525
www.ca88.com 526
www.ca88.com 527

第2808天
2013-05-04

2004-02-06

第214天
2016-11-22

www.ca88.com 528
www.ca88.com 529

2004-02-04

www.ca88.com 530
www.ca88.com 531
www.ca88.com 532
www.ca88.com 533
www.ca88.com 534
www.ca88.com 535
www.ca88.com 536
www.ca88.com 537
www.ca88.com 538

第2829天
2013-05-25

10派0.1元

第215天
2016-11-23

www.ca88.com 539

2004-04-30

www.ca88.com 540

第2843天
2013-06-08

2004-04-30

第216天
2016-11-24

www.ca88.com 541

2004-04-23

www.ca88.com 542
www.ca88.com 543
www.ca88.com 544

第2858天
2013-06-23

鹏华收益

第217天
2016-11-25

www.ca88.com 545

10派0.3元

www.ca88.com 546
www.ca88.com 547

第2889天
2013-07-24

2004-02-03

第218天
2016-11-26

www.ca88.com 548

2004-02-03

www.ca88.com 549
www.ca88.com 550

第2934天
2013-09-07

2004-01-30

第219天
2016-11-27

www.ca88.com 551

10派0.4元

www.ca88.com 552
www.ca88.com 553
www.ca88.com 554
www.ca88.com 555
www.ca88.com 556
www.ca88.com 557
www.ca88.com 558
www.ca88.com 559
www.ca88.com 560

第2981天
2013-10-24

2004-04-02

第224天
2016-12-02

www.ca88.com 561

2004-04-02

www.ca88.com 562
www.ca88.com 563
www.ca88.com 564
www.ca88.com 565
www.ca88.com 566

第2983天
2013-10-26

2004-03-26

第225天
2016-12-03

www.ca88.com 567

10派0.2元

www.ca88.com 568
www.ca88.com 569

第2991天
2013-11-03

2004-04-30

第226天
2016-12-04

www.ca88.com 570

2004-04-30

www.ca88.com 571
www.ca88.com 572
www.ca88.com 573
www.ca88.com 574
www.ca88.com 575
www.ca88.com 576
www.ca88.com 577
www.ca88.com 578
www.ca88.com 579

第3003天
2013-11-15

2004-04-23

第229天
2016-12-07

www.ca88.com 580

嘉实成长

www.ca88.com 581
www.ca88.com 582

第3046天
2013-12-28

10派0.3元

第231天
2016-12-09

www.ca88.com 583

2004-03-01

www.ca88.com 584

第3062天
2014-01-13

2004-03-02

第232天
2016-12-10

www.ca88.com 585

2004-02-24

www.ca88.com 586
www.ca88.com 587

第3064天
2014-01-15

10派0.15元

第233天
2016-12-11

www.ca88.com 588
www.ca88.com 589
www.ca88.com 590
www.ca88.com 591

2004-06-25

www.ca88.com 592

第3105天
2014-02-25

2004-06-28

第235天
2016-12-13

www.ca88.com 593

2004-06-25

www.ca88.com 594
www.ca88.com 595
www.ca88.com 596
www.ca88.com 597

第3126天
2014-03-18

嘉实拉长

第237天
2016-12-15

厦门 www.ca88.com 598

10派0.3元

www.ca88.com 599
www.ca88.com 600

厦门

2004-03-01

第241天
2016-12-19

第3128天
2014-03-20

2004-03-02

www.ca88.com 601
www.ca88.com 602
www.ca88.com 603

www.ca88.com 604

2004-02-24

第242天
2016-12-20

第3131天
2014-03-23

10派0.6元

www.ca88.com 605
www.ca88.com 606

www.ca88.com 607

2004-06-25

第243天
2016-12-21

第3171天
2014-05-02

2004-06-28

www.ca88.com 608
www.ca88.com 609
www.ca88.com 610
www.ca88.com 611
www.ca88.com 612

www.ca88.com 613

2004-06-25

第245天
2016-12-23

第3189天
2014-05-20

10派0.3元

www.ca88.com 614
www.ca88.com 615

www.ca88.com 616

2004-11-15

第247天
2016-12-25

第3193天
2014-05-24

2004-11-16

www.ca88.com 617
www.ca88.com 618
www.ca88.com 619
www.ca88.com 620
www.ca88.com 621
www.ca88.com 622
www.ca88.com 623

www.ca88.com 624

2004-11-11

第250天
2016-12-28

第3205天
2014-06-05

嘉实稳健

www.ca88.com 625
www.ca88.com 626
www.ca88.com 627
www.ca88.com 628

www.ca88.com 629
www.ca88.com 630
www.ca88.com 631
www.ca88.com 632
www.ca88.com 633
www.ca88.com 634
www.ca88.com 635
www.ca88.com 636
www.ca88.com 637
www.ca88.com 638
www.ca88.com 639
www.ca88.com 640
www.ca88.com 641
www.ca88.com 642
www.ca88.com 643
www.ca88.com 644
www.ca88.com 645
www.ca88.com 646
www.ca88.com 647
www.ca88.com 648
www.ca88.com 649

10派0.3元

第251天
2016-12-29

第3206天
2014-06-06

2004-03-01

www.ca88.com 650
www.ca88.com 651

www.ca88.com 652
www.ca88.com 653
www.ca88.com 654
www.ca88.com 655
www.ca88.com 656
www.ca88.com 657
www.ca88.com 658
www.ca88.com 659
www.ca88.com 660
www.ca88.com 661
www.ca88.com 662
www.ca88.com 663
www.ca88.com 664
www.ca88.com 665
www.ca88.com 666
www.ca88.com 667
www.ca88.com 668
www.ca88.com 669
www.ca88.com 670
www.ca88.com 671
www.ca88.com 672
www.ca88.com 673
www.ca88.com 674
www.ca88.com 675
www.ca88.com 676
www.ca88.com 677
www.ca88.com 678
www.ca88.com 679
www.ca88.com 680
www.ca88.com 681
www.ca88.com 682
www.ca88.com 683
www.ca88.com 684
www.ca88.com 685
www.ca88.com 686
www.ca88.com 687
www.ca88.com 688
www.ca88.com 689
www.ca88.com 690
www.ca88.com 691
www.ca88.com 692
www.ca88.com 693
www.ca88.com 694
www.ca88.com 695
www.ca88.com 696
www.ca88.com 697
www.ca88.com 698
www.ca88.com 699
www.ca88.com 700
www.ca88.com 701
www.ca88.com 702
www.ca88.com 703
www.ca88.com 704
www.ca88.com 705
www.ca88.com 706
www.ca88.com 707
www.ca88.com 708
www.ca88.com 709
www.ca88.com 710
www.ca88.com 711
www.ca88.com 712
www.ca88.com 713
www.ca88.com 714
www.ca88.com 715
www.ca88.com 716
www.ca88.com 717
www.ca88.com 718

2004-03-02

第252天
2016-12-30

第3268天
2014-08-07

2004-02-24

www.ca88.com 719

www.ca88.com 720

10派0.15元

第253天
2016-12-31

第3359天
2014-11-06

2004-06-25

www.ca88.com 721
www.ca88.com 722
www.ca88.com 723

www.ca88.com 724
www.ca88.com 725
www.ca88.com 726
www.ca88.com 727
www.ca88.com 728
www.ca88.com 729
www.ca88.com 730
www.ca88.com 731
www.ca88.com 732
www.ca88.com 733
www.ca88.com 734

2004-06-28

第254天
2017-01-01

第3360天
2014-11-07

2004-06-25

www.ca88.com 735
www.ca88.com 736

www.ca88.com 737
www.ca88.com 738
www.ca88.com 739
www.ca88.com 740
www.ca88.com 741
www.ca88.com 742
www.ca88.com 743
www.ca88.com 744
www.ca88.com 745
www.ca88.com 746
www.ca88.com 747

10派0.2元

第255天
2017-01-02

第3361天
2014-11-08

2004-11-15

www.ca88.com 748

www.ca88.com 749
www.ca88.com 750
www.ca88.com 751
www.ca88.com 752
www.ca88.com 753
www.ca88.com 754
www.ca88.com 755

2004-11-16

第256天
2017-01-03

第3362天
2014-11-09

2004-11-11

www.ca88.com 756

www.ca88.com 757
www.ca88.com 758
www.ca88.com 759
www.ca88.com 760
www.ca88.com 761
www.ca88.com 762
www.ca88.com 763
www.ca88.com 764
www.ca88.com 765
www.ca88.com 766
www.ca88.com 767
www.ca88.com 768
www.ca88.com 769
www.ca88.com 770
www.ca88.com 771
www.ca88.com 772

长盛成长

第258天
2017-01-05

第3424天
2015-01-10

10派0.5元

www.ca88.com 773
www.ca88.com 774
www.ca88.com 775
www.ca88.com 776
www.ca88.com 777

www.ca88.com 778
www.ca88.com 779

2004-02-23

第264天
2017-01-11

第3461天
2015-02-16

2004-02-24

www.ca88.com 780

www.ca88.com 781

2004-02-17

第265天
2017-01-12

第3562天
2015-05-28

长盛期货

www.ca88.com 782

www.ca88.com 783
www.ca88.com 784

10派0.3元

第266天
2017-01-13

第3567天
2015-06-02

2004-02-24

www.ca88.com 785
www.ca88.com 786
游记来自蝉游记网址-CC

www.ca88.com 787

2004-02-24

第3568天
2015-06-03

2004-02-18

www.ca88.com 788

培养价值

第3576天
2015-06-11

10派0.2元

www.ca88.com 789
www.ca88.com 790

2004-01-13

第3577天
2015-06-12

2004-01-13

www.ca88.com 791

2004-01-06

第3581天
2015-06-16

10派1元

www.ca88.com 792

2004-03-26

第3604天
2015-07-09

2004-03-26

www.ca88.com 793
www.ca88.com 794

2004-03-19

第3622天
2015-07-27

战绩期货

www.ca88.com 795
www.ca88.com 796
www.ca88.com 797

10派0.2元

第3626天
2015-07-31

2004-02-16

www.ca88.com 798
www.ca88.com 799
www.ca88.com 800
www.ca88.com 801

2004-02-16

第3634天
2015-08-08

2004-02-06

www.ca88.com 802
www.ca88.com 803
www.ca88.com 804
www.ca88.com 805
www.ca88.com 806
www.ca88.com 807
www.ca88.com 808
www.ca88.com 809
www.ca88.com 810
www.ca88.com 811
www.ca88.com 812
www.ca88.com 813
www.ca88.com 814
www.ca88.com 815
www.ca88.com 816
www.ca88.com 817
www.ca88.com 818
www.ca88.com 819
www.ca88.com 820
www.ca88.com 821
www.ca88.com 822
www.ca88.com 823
www.ca88.com 824
www.ca88.com 825
www.ca88.com 826
www.ca88.com 827
www.ca88.com 828
www.ca88.com 829
www.ca88.com 830
www.ca88.com 831
www.ca88.com 832
www.ca88.com 833
www.ca88.com 834
www.ca88.com 835
www.ca88.com 836
www.ca88.com 837
www.ca88.com 838
www.ca88.com 839
www.ca88.com 840
www.ca88.com 841
www.ca88.com 842
www.ca88.com 843
www.ca88.com 844
www.ca88.com 845
www.ca88.com 846
www.ca88.com 847
www.ca88.com 848
www.ca88.com 849
www.ca88.com 850
www.ca88.com 851
www.ca88.com 852
www.ca88.com 853
www.ca88.com 854
www.ca88.com 855
www.ca88.com 856
www.ca88.com 857
www.ca88.com 858
www.ca88.com 859
www.ca88.com 860
www.ca88.com 861
www.ca88.com 862
www.ca88.com 863
www.ca88.com 864
www.ca88.com 865
www.ca88.com 866
www.ca88.com 867
www.ca88.com 868
www.ca88.com 869
www.ca88.com 870
www.ca88.com 871
www.ca88.com 872
www.ca88.com 873
www.ca88.com 874
www.ca88.com 875
www.ca88.com 876
www.ca88.com 877
www.ca88.com 878
www.ca88.com 879
www.ca88.com 880
www.ca88.com 881
www.ca88.com 882
www.ca88.com 883
www.ca88.com 884
www.ca88.com 885
www.ca88.com 886
www.ca88.com 887
www.ca88.com 888
www.ca88.com 889
www.ca88.com 890
www.ca88.com 891
www.ca88.com 892
www.ca88.com 893
www.ca88.com 894
www.ca88.com 895
www.ca88.com 896
www.ca88.com 897
www.ca88.com 898
www.ca88.com 899
www.ca88.com 900
www.ca88.com 901
www.ca88.com 902
www.ca88.com 903
www.ca88.com 904
www.ca88.com 905
www.ca88.com 906
www.ca88.com 907

10派0.2元

第3636天
2015-08-10

2004-05-14

www.ca88.com 908
www.ca88.com 909
www.ca88.com 910
www.ca88.com 911
www.ca88.com 912
www.ca88.com 913
www.ca88.com 914
www.ca88.com 915
www.ca88.com 916
www.ca88.com 917
www.ca88.com 918
www.ca88.com 919
www.ca88.com 920
www.ca88.com 921
www.ca88.com 922
www.ca88.com 923
www.ca88.com 924
www.ca88.com 925
www.ca88.com 926
www.ca88.com 927
www.ca88.com 928
www.ca88.com 929
www.ca88.com 930
www.ca88.com 931
www.ca88.com 932
www.ca88.com 933
www.ca88.com 934
www.ca88.com 935
www.ca88.com 936
www.ca88.com 937
www.ca88.com 938
www.ca88.com 939
www.ca88.com 940
www.ca88.com 941
www.ca88.com 942
www.ca88.com 943
www.ca88.com 944
www.ca88.com 945
www.ca88.com 946
www.ca88.com 947
www.ca88.com 948
www.ca88.com 949
www.ca88.com 950
www.ca88.com 951
www.ca88.com 952
www.ca88.com 953
www.ca88.com 954
www.ca88.com 955
www.ca88.com 956
www.ca88.com 957
www.ca88.com 958
www.ca88.com 959
www.ca88.com 960
www.ca88.com 961
www.ca88.com 962
www.ca88.com 963
www.ca88.com 964
www.ca88.com 965
www.ca88.com 966
www.ca88.com 967
www.ca88.com 968
www.ca88.com 969
www.ca88.com 970
www.ca88.com 971
www.ca88.com 972
www.ca88.com 973
www.ca88.com 974
www.ca88.com 975
www.ca88.com 976
www.ca88.com 977
www.ca88.com 978
www.ca88.com 979
www.ca88.com 980
www.ca88.com 981
www.ca88.com 982
www.ca88.com 983
www.ca88.com 984
www.ca88.com 985
www.ca88.com 986
www.ca88.com 987
www.ca88.com 988
www.ca88.com 989
www.ca88.com 990
www.ca88.com 991
www.ca88.com 992
www.ca88.com 993
www.ca88.com 994
www.ca88.com 995
www.ca88.com 996
www.ca88.com 997
www.ca88.com 998
www.ca88.com 999
www.ca88.com 1000
www.ca88.com 1001
www.ca88.com 1002
www.ca88.com 1003
www.ca88.com 1004
www.ca88.com 1005
www.ca88.com 1006
www.ca88.com 1007
www.ca88.com 1008
www.ca88.com 1009
www.ca88.com 1010
www.ca88.com 1011
www.ca88.com 1012
www.ca88.com 1013
www.ca88.com 1014
www.ca88.com 1015
www.ca88.com 1016
www.ca88.com 1017
www.ca88.com 1018
www.ca88.com 1019
www.ca88.com 1020
www.ca88.com 1021
www.ca88.com 1022
www.ca88.com 1023
www.ca88.com 1024
www.ca88.com 1025
www.ca88.com 1026
www.ca88.com 1027
www.ca88.com 1028
www.ca88.com 1029
www.ca88.com 1030
www.ca88.com 1031
www.ca88.com 1032
www.ca88.com 1033
www.ca88.com 1034
www.ca88.com 1035
www.ca88.com 1036
www.ca88.com 1037
www.ca88.com 1038
www.ca88.com 1039
www.ca88.com 1040
www.ca88.com 1041
www.ca88.com 1042
www.ca88.com 1043
www.ca88.com 1044
www.ca88.com 1045
www.ca88.com 1046
www.ca88.com 1047
www.ca88.com 1048
www.ca88.com 1049
www.ca88.com 1050
www.ca88.com 1051
www.ca88.com 1052
www.ca88.com 1053
www.ca88.com 1054
www.ca88.com 1055
www.ca88.com 1056
www.ca88.com 1057
www.ca88.com 1058

2004-05-14

第3641天
2015-08-15

2004-05-09

www.ca88.com 1059
www.ca88.com 1060
www.ca88.com 1061
www.ca88.com 1062
www.ca88.com 1063
www.ca88.com 1064
www.ca88.com 1065
www.ca88.com 1066
www.ca88.com 1067
www.ca88.com 1068
www.ca88.com 1069
www.ca88.com 1070
www.ca88.com 1071
www.ca88.com 1072
www.ca88.com 1073
www.ca88.com 1074
www.ca88.com 1075
www.ca88.com 1076
www.ca88.com 1077
www.ca88.com 1078
www.ca88.com 1079
www.ca88.com 1080
www.ca88.com 1081
www.ca88.com 1082
www.ca88.com 1083
www.ca88.com 1084
www.ca88.com 1085
www.ca88.com 1086
www.ca88.com 1087
www.ca88.com 1088

10派0.25元

第3643天
2015-08-17

2004-11-30

www.ca88.com 1089

2004-11-30

第3648天
2015-08-22

2004-11-24

www.ca88.com 1090
www.ca88.com 1091
www.ca88.com 1092
www.ca88.com 1093

成就蓝筹

第3653天
2015-08-27

10派0.1元

www.ca88.com 1094
www.ca88.com 1095
www.ca88.com 1096
www.ca88.com 1097
www.ca88.com 1098
www.ca88.com 1099
www.ca88.com 1100
www.ca88.com 1101
www.ca88.com 1102
www.ca88.com 1103
www.ca88.com 1104
www.ca88.com 1105
www.ca88.com 1106
www.ca88.com 1107
www.ca88.com 1108
www.ca88.com 1109
www.ca88.com 1110
www.ca88.com 1111
www.ca88.com 1112
www.ca88.com 1113
www.ca88.com 1114
www.ca88.com 1115
www.ca88.com 1116
www.ca88.com 1117
www.ca88.com 1118
www.ca88.com 1119
www.ca88.com 1120
www.ca88.com 1121
www.ca88.com 1122
www.ca88.com 1123
www.ca88.com 1124
www.ca88.com 1125
www.ca88.com 1126
www.ca88.com 1127
www.ca88.com 1128
www.ca88.com 1129
www.ca88.com 1130
www.ca88.com 1131
www.ca88.com 1132
www.ca88.com 1133
www.ca88.com 1134
www.ca88.com 1135
www.ca88.com 1136
www.ca88.com 1137
www.ca88.com 1138
www.ca88.com 1139
www.ca88.com 1140
www.ca88.com 1141
www.ca88.com 1142
www.ca88.com 1143
www.ca88.com 1144
www.ca88.com 1145
www.ca88.com 1146
www.ca88.com 1147
www.ca88.com 1148
www.ca88.com 1149
www.ca88.com 1150
www.ca88.com 1151
www.ca88.com 1152
www.ca88.com 1153
www.ca88.com 1154
www.ca88.com 1155
www.ca88.com 1156
www.ca88.com 1157
www.ca88.com 1158
www.ca88.com 1159
www.ca88.com 1160
www.ca88.com 1161
www.ca88.com 1162
www.ca88.com 1163
www.ca88.com 1164
www.ca88.com 1165
www.ca88.com 1166
www.ca88.com 1167
www.ca88.com 1168
www.ca88.com 1169
www.ca88.com 1170
www.ca88.com 1171
www.ca88.com 1172
www.ca88.com 1173
www.ca88.com 1174
www.ca88.com 1175
www.ca88.com 1176
www.ca88.com 1177
www.ca88.com 1178
www.ca88.com 1179
www.ca88.com 1180
www.ca88.com 1181
www.ca88.com 1182
www.ca88.com 1183
www.ca88.com 1184
www.ca88.com 1185www.ca88.com,
www.ca88.com 1186

2004-11-30

2004-11-30

2004-11-24

富国动态

10派0.2元

2004-01-08

2004-01-09

2004-01-02

10派0.2元

2004-03-26

2004-03-29

2004-03-23

10派0.2元

2004-05-20

2004-05-21

2004-05-18

10派0.2元

2004-12-30

2004-12-31

2004-12-27

富国天利

10派0.1元

2004-03-26

2004-03-29

2004-03-23

富国天益

10派0.2元

2004-10-20

2004-10-21

2004-10-15

易基平稳

10派0.3元

2004-06-07

2004-06-07

2004-05-31

10派0.2元

2004-09-22

2004-09-22

2004-09-17

10派0.4元

2004-11-19

2004-11-19

2004-11-11

易基攻略

10派0.2元

2004-02-11

2004-02-11

2004-02-06

10派0.2元

2004-09-22

2004-09-22

2004-09-17

10派0.2元

2004-11-15

2004-11-15

2004-11-09

中融融华

10派0.8元

2004-02-18

2004-02-19

2004-02-13

10派0.2元

2004-04-05

2004-04-06

2004-03-31

宝盈鸿利

10派0.3元

2004-02-10

2004-02-10

2004-02-04

10派0.6元

2004-04-09

2004-04-09

2004-04-05

天河稳健

10派0.5元

2004-04-28

2004-04-28

2004-03-31

天河收益

10派0.3元

2004-04-28

2004-04-28

2004-03-31

新 蓝 筹

10派0.3元

2004-01-14

2004-01-14

2004-01-08

10派0.45元

2004-02-13

2004-02-13

2004-02-09

10派0.35元

2004-04-01

2004-04-01

2004-03-26

10派0.32元

2003-04-28

2003-04-28

2004-04-28

融通期货

10派0.1元

2004-02-13

2004-02-13

2004-02-09

10派0.2元

2004-04-22

2004-04-22

2004-04-16

融通100

10派0.19元

2004-01-14

2004-01-14

2004-01-08

10派0.2元

2004-02-04

2004-02-04

2004-01-29

10派0.4元

2004-02-11

2004-02-11

2004-02-05

10派0.31元

2004-02-25

2004-02-25

2004-02-19

10派0.2元

2004-03-08

2004-03-08

2004-03-02

10派0.2元

2004-04-08

2004-04-08

2004-04-02

融通成长

10派0.28元

2004-02-04

2004-02-04

2004-01-29

10派0.22元

2004-02-13

2004-02-13

2004-02-09

10派0.42元

2004-02-23

2004-02-23

2004-02-17

10派0.1元

2004-04-15

2004-04-15

2004-04-09

招商

股票

10派0.8元

2004-03-30

2004-03-31

2004-03-27

10派0.2元

2004-12-21

2004-12-22

2004-12-17

招引客商平衡

10派1元

2004-04-19

2004-04-20

2004-04-16

招引客商证券

10派0.15元

2004-03-15

2004-03-16

2004-03-12

银华优势

10派0.85元

2004-03-11

2004-03-12

2004-03-03

天同180

10派0.15元

2004-01-07

2004-01-07

2004-01-05

10派0.35元

2004-02-02

2004-02-02

2004-01-29

金鹰优选

10派0.4元

2004-01-29

2004-01-29

2004-01-13

金鹰优选

10派0.4元

2004-03-15

2004-03-15

2004-03-10

合丰成年人

10派0.1元

2004-01-13

2004-01-13

2004-01-09

10派0.8元

2004-03-24

2004-03-24

2004-03-19

10派0.3元

2004-12-24

2004-12-24

2004-12-21

合丰周期

10派0.5元

2004-01-13

2004-01-13

2004-01-09

10派0.8元

2004-03-24

2004-03-24

2004-03-19

合丰安静

10派0.2元

2004-01-13

2004-01-13

2004-01-09

10派0.35元

2004-03-24

2004-03-24

2004-03-19

海富精选

10派0.3元

2004-02-12

2004-02-12

2004-02-06

10派0.45元

2004-06-24

2004-06-24

2004-06-18

10派0.5元

2004-12-10

2004-12-10

2004-12-06

宝康花费

10派0.4元

2004-03-30

2004-03-30

2004-03-23

10派0.2元

2004-09-09

2004-09-09

2004-09-06

宝康配置

10派0.4元

2004-03-30

2004-03-30

2004-03-23

10派0.4元

2004-12-17

2004-12-17

2004-12-09

宝康证券

10派0.2元

2004-03-30

2004-03-30

2004-03-23

10派0.2元

2004-09-09

2004-09-09

2004-09-06

德盛稳健

10派0.4元

2004-03-08

2004-03-08

2004-03-01

景顺证券

10派0.2元

2004-03-19

2004-03-19

2004-03-05

10派0.6元

2004-11-19

2004-11-19

2004-11-10

景顺平衡

10派0.2元

2004-03-19

2004-03-19

2004-03-05

10派0.6元

2004-11-19

2004-11-19

2004-11-10

广发聚富

10派0.4元

2004-02-25

2004-02-25

2004-02-19

10派0.2元

2004-10-11

2004-10-11

2004-09-29

10派0.2元

2004-11-04

2004-11-04

2004-10-29

10派0.2元

2004-11-30

2004-11-30

2004-11-26

诺安平衡

10派0.15元

2004-11-01

2004-11-01

2004-10-28

万里GreatWall久恒

10派0.1元

2004-02-02

2004-02-03

2004-01-14

10派0.3元

2004-02-25

2004-02-26

2004-02-19

基金开元

10派0.6元

2004-06-29

2004-06-30

2004-06-30

10派0.4元

2004-06-29

2004-06-30

2004-06-30

基金金盛

10派1元

2004-12-29

2004-12-30

2004-11-30

基金安信

10派0.5元

2004-06-23

2004-06-24

2004-06-30

基金开封

10派0.75元

2004-06-23

2004-06-24

2004-06-30

基金金鑫同志

10派0.3元

2004-12-29

2004-12-30

2004-11-30

财力科瑞

10派0.2元

2004-06-29

2004-06-30

2004-06-30

10派0.6元

2004-12-30

2004-12-31

2004-11-30

费用银丰

10派0.2元

2004-06-28

2004-06-29

2004-06-30

10派0.1元

2004-12-29

2004-12-30

2004-11-30

  贰零零壹年龄资历产分红一览

  贰零零壹年基金分红一览

  二零零五年开销抽成一览

  二零零六年龄资历产分红一览

  二〇〇七年四月至2月开放式基金抽成汇总

  2005年3月份开放式基金分红一览

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注